Co robimy

 • Oferujemy dedykowany system „SL” dla branży spożywczej
 • Analizy stanu informatyki i audyt infrastruktury IT
 • Analizy przed wdrożeniem systemów informatycznych
 • Zarządzamy projektami informatycznymi
 • Optymalizujemy procesy biznesowe
 • Szkolenia z zakresu informatyki

O nas

Firma Simply Logic Sp. z o.o. to innowacyjna firma informatyczna. Zakres usług i produktów jest wynikiem analizy potrzeb Klientów oraz strategii rozwoju firmy.


Posiadamy bogate portfolio usług oraz dedykowany system dla branży spożywczej.

Dofinansowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oferta

System „SL” dedykowany dla przemysłu spożywczego

System stworzony pod potrzeby branży spożywczej, składający się z modułów, które funkcjonalnościami wspierają obszar szeroko pojętej logistyki magazynowej, kontroli jakości, sprzedaży, produkcji czy transportu. System ten jest zintegrowany i wspiera system ERP HermesSQL.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

W przypadku zainteresowania naszym systemem prosimy o kontakt w celu prezentacji, założenia i konfiguracji użytkownika testowego.

Administrowania serwerami oraz komputerami klienckimi

 • monitorowaniu serwerów i usług,
 • aktualizacjach systemu i aplikacji,
 • wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa,
 • modyfikowaniu bieżących konfiguracji,
 • optymalizacji serwerów i komputerów,
 • utrzymywaniu stałego nadzoru nad wydajnością systemów oraz
 • dostawa sprzętu IT

Administrowania bazami danych

 • monitorowanie systemów bazodanowych MSSQL, MySQL, PostgreSQL,
 • tworzenie i utrzymywanie skryptów automatyzujących codzienne zadania,
 • tworzenie i utrzymywanie kopii bezpieczeństwa,
 • zapewnianie najwyższej możliwej wydajności i dostępności,
 • zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami,
 • wykonywanie cyklicznych audytów i testów odzyskiwania danych, strojeniu (optymalizacji) procedur, funkcji i zapytań.

Administrowania siecią teleinformatyczną

 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych tj. firewalle, routery, switche, itp.,
 • konfiguracja usług DHCP i DNS,
 • diagnoza awarii sieci,
 • definiowanie użytkowników i nadawanie im praw oraz utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności.

Tworzenia i utrzymywanie kopii danych

 • zapewnienie środowiska wykonującego i przechowującego kopie danych serwerów i komputerów, wraz z duplikowaniem i synchronizowaniem danych do zapasowych centr kopii bezpieczeństwa.

Indywidualnych prac programistycznych oraz analitycznych

 • usługi oprogramowania wg. specyfikacji zamawiającego lub przy jego współudziale,
 • dostosowywanie już posiadanych aplikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami lub wymaganiami prawnymi lub ustawowymi,
 • integracja z innymi aplikacjami lub systemami,
 • tworzenie raportów oraz rozwiązań dostarczających informacji wg zapotrzebowania Klienta na podstawie danych zawartych w bazach danych Klienta.

Prowadzenia projektów informatycznych

 • usługi w zakresie nowych potrzeb informatycznych zamawiającego,
 • doskonalenie procesów biznesowych i organizacyjnych,
 • zarządzanie tzw. procesem zmiany oraz budowaniu zdrowych relacji działu IT z biznesem.

Bieżącego wsparcia użytkowników (tzw. Helpdesk)

 • usługi pomocy zdalnej lub lokalna z dojazdem do siedziby zamawiającego,
 • serwis posiadanego sprzętu jak również pomoc w doborze i zakupie nowego,
 • instalacja i konfiguracja urządzeń i komputerów klienckich,
 • zarządzanie licencjami,
 • szkolenia pracowników z obsługi sprzętu oraz posiadanego oprogramowania.

Analizy przed wdrożeniem systemów informatycznych

 • analiza przedwdrożeniowa:
  • analiza procesów dających modelu procesów biznesowych,
  • analiza potrzeb i lista wymagań użytkownika względem systemu informatycznego,
  • analiza przygotowania firmy do wdrożenia systemu informatycznego,
  • opracowanie wytycznych dla projektu wdrożeniowego.

Optymalizujemy procesy biznesowe

 • Usługa świadczona przez ekspertów firmy polega na analizie przebiegających w przedsiębiorstwie procesów biznesowych i wskazaniu sposobów ich usprawnienia.
 • W wyniku przeprowadzonej analizy i modelowania procesów, każda firma z usługi otrzyma raport zawierający propozycję działań zmierzających poprawy funkcjonowania procesów.
 • Usługa może być ukierunkowana na analizę procesów pod katem wdrożenia systemu IT lub zbierania wymagań funkcjonalnych mogących obsłużyć proces.

Kontakt

Simply Logic sp. z o.o.
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
NIP: 9462656337
Regon: 363169717